โปรโมชั่นรับลมหนาว


1.  เติมความหนาว 2 วัน 1 คืน อาหาร 3 มื้อ 

     ราคา/ท่าน 1,900  บาท ( 2ท่าน/หลัง)

2.  เติมความหนาว 2 วัน 1 คืน อาหาร 3 มื้อ 

     ราคา/ท่าน 1,700  บาท (**จำนวน 30 ท่านขึ้น)

3.  เติมความหนาว 2 วัน 1 คืน อาหาร 3 มื้อ 

     ราคา/ท่าน 1,100 บาท  (**จำนวน 30 ท่านขึ้น) 

**ข้อ 2  เป็นราคาบ้าน  ข้อ 3 เป็นราคาเต้นท์กำหนดจำนวนผู้พัก

4.  เติมความหนาว 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อ 

    ราคา/ท่าน 1,500 บาท  (จำนวน 100 ท่านขี้น)


หมายเหตุ

ข้อ 1 - 3 มีบริการน้ำดื่ม น้ำแข็ง ผลไม้ ฟรี พรัอมมื้ออาหารมีบริการนำเที่ยวรอบเทือกเขาต้อตามสำคัญต่างๆ 9 จุด ค่ายานพาหนะ 1,000 บาท/เที่ยวมีบริการนำเที่ยวอุทยานภูหินร่องกล้า  ชมความงามของภูทับเบิกไร่กะหล่ำปลีใหญ่ที่สุดในโลกสูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,763 เมตร  ค่ายานพาหนะ 2,500 บาทมีบริการส่องสัตว์อุทยานทุ้งหญ้าแสลงหลวงไม่รวมค่ายานพาหนะของอุทยานและบัตรผ่านเฉพาะนำเที่ยวรอบนอกราคา 500 บาท

5.  เติมความหนาว 2 วัน 1 คืน อาหาร 4 มื้อราคา/ท่าน 3,199 บาท ( 2 ท่าน/หลังบ้านหรือเต้นท์ก็ได้)

     กำหนดจำนวนคน 14 ท่าน/เที่ยวทัวร์

     เวลา 12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยง

     เวลา 13.30 น.  ออกเดินทาง

                          หยุดพักกราบหลวงพ่อแดงร่างท่านเป็นหิน บ้านนาเฉลียง อ. บึงสามพัน  30  นาที.

                          หยุดอาบน้ำแร่ ต. พุเตย มีความบริสุทธิมากที่สุดที่ขุดพบในประเทศไทย  45  นาที.

                          แวะชมพิพิธภัณธ์อาวุธ  อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ  30 นาที

                          กราบขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลพระบรมมธาตุเจดีย์กาจณาภิเษก 1 ชม.

     เวลา 17.00 น. ถึงที่พัก

     เวลา 18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารไอโซนๆๆๆ

     เวลา 19.30 น.  ร่วมสนุกมินิคอนเสริต์ที่ลานเพลินแสงดาวกันเกรามิวสิค (จัดแพ็คเกจ 5 จัดคืนที่2) 

     เวลา 21.00 น.  ขอบคุณลูกค้า และพักผ่อนตามอัธยาศัย 

     เวลา 07.30 น.  รับประทานอาหารเช้า (ใช้เวลานี้กับแพ็คเกจ 5 ในวันที่ 2 )          

     เวลา 11.30 น. ถึงที่พักรับประทานอาหารเที่ยง 

     เวลา 13.00 น.  ขอบคุณลูกค้า เดิมทางกลับ(กรณีลูกค้าชื้อแพ็คเกจ 5 

                         มีจัดนำเที่ยวในวันที่ 3

หมายเหตุ

กรณีน้ำตกศรีดิษฐ์ และ อุทยานแห่งชาติทุ้งแสลงหลวง ลูกค้าชำระค่าบัตรผ่านประตู

6.  เติมความหนาว 3 วัน 2 คืน อาหาร 7 มื้อ ราคา/ท่าน 5,555 บาท

     (2 ท่าน/หลัง บ้านหรือเต้นก็ได้)   กำหนดจำนวนคน 14 ท่าน/เที่ยวทัวร์

     วันที่ 2 ใช้เวลา ตาม แพ็คเกจที่ 4 ทั้งหมด จะมีพาเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆรอบภูเขากว่าสองพันลูก  

     วันที่ 3  เวลา  07.30 น  รับประอาหารเช้า 

               เวลา  08.30 น. เที่ยวชมแก่งบางระจันที่มีแมงกะพรุนน้ำจืดอาศัยเราเป็น 1ใน 6 ของโลก

                                    (ลูกค้าจะชมต้องนั่งเรือจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลมีชำระค่าเรือพายตามแม่น้ำเข็กน้อย

                                    ชมผีเสือนานาสายพันธ์สีสันสวยงามและยังมีหอยก้นตัดที่มีประวัติเล่าสืบต่อ

                                    กันมา มีปลามัศคุเทศเวียนว่ายต้อนรับผู้มาเยือนมากมายใหญ่เล็กให้ท่านเห็น

                                    ความน่ารัก)              

               เวลา 11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงก่อนขึ้นรถ เดินทางกลับ